Grundvandssænkning​

SEG Miljø A/S har mange års erfaringer af etablering anlæg til tørholdelse af udgravninger i alle størrelser, hvor der skal arbejdes under det naturlige grundvandsspejl.

Grundvandssænkning kan udføres på to måder. Enten ved brug af sugespidsanlæg med vaccumpumper, som drives af diesel eller strøm, eller ved filtersatte boringer der monteres med en dykpumpe, til oppumpning af grundvand. SEG Miljø A/S har ekspertice til at udføre begge metoder.

SEG Miljø A/S råder over en vifte af grundsænkningsmateriel og sedimentatationsanlæg, ligeledes er der ansat uddannet borefolk, med A+ B certifikater til udførelse af boreopgaver, hvilket er et lovmæssigt krav, for at kunne bore i den danske undergrund.

SEG Miljø A/S råder over flere nødstrømsanlæg, der kan opstilles hvor der kræves kontinuerlig drift, og dermed undgå at grundvandsspejlet stiger ved strømsvigt. Vi råder ligeledes over et overvågninganlæg, der via SMS til vores døgnvagt, kan alarmere om høj vandstand, pumpesvigt mv. Anlægget kan også opsættes til egen vagtordning.

SEG Miljø A/S har mere end 35 års erfaring, og er kendt for det høje serviceniveau der sikre - uanset tidspunkt på døgnet - at der altid er en medarbejder til rådighed, der kan rykke ud ved alarm eller strømsvigt.

SEG Miljø A/S går ikke på kompromis med opgaven, og I vil altid få en ærlig vurdering af opgaven.

​Firma

SEG Miljø A/S

CVR: 25770781​

​Adresse

Lov Enghavevej 26

4700 Næstved​

​Kontakt

​​Tlf.: 55 99 07 90 / 22 32 09 97

E-mail: seg@segmiljoe.dk

Bogholderi: faktura@segmiljoe.dk